แจ้งหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค

เนื่องด้วยระบบออกเลขหนังสือส่ง และหนังสือเวียน จะทำการแยก User สำหรับการออกเลขทั้งสองชุด เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน

ดังนี้

1.เลขส่งจังหวัด ใช้ User : nr000 Password : 1234 (ให้เลือกทะเบียนหนังสือส่ง เป็น ภายในเท่านั้น)

2.เลขส่งจังหวัดแบบเวียน ใช้ User : nr0000 Password : 1234 (ให้เลือกทะเบียนหนังสือส่ง เป็น ภายในเท่านั้น)

3.รูปแบบการใส่ชื่อเรื่อง หน่วยงาน_ชื่อเรื่อง (ตัวอย่าง : สนจ.นธ._เชิญประชุมประจำเดือน)

หมายเหตุ : ก่อน ส่งหนังสือถึงหน่วยงานทุกครั้ง ตรวจสอบชื่อหน่วยงานทุกครั้ง เนื่องจากที่ผ่านมา มี หน่วยงานใช้ User สำหรับงานออกเลข (nr000,nr0000)
ส่งเอกสารถึงหน่วยงานเป็นจำนวนมาก และหน่วยงานปลายทางจะไม่รับเอกสารเนื่องจาก ไม่มีเจ้าของหน่วยงานที่ส่งเอกสาร

เรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(หน่วยงานอื่นใช้งานตามปกติ)

>>>>>เข้าสู่ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดนราธิวาส<<<<<

>>> คู่มือระบบสารบรรณจังหวัดนราธิวาส (Downloads)

>>> แบบขออนุญาตใช้ห้องประชุม (Downloads) Update 10 กรกฎาคม 2567